• Privacyverklaring & Cookiewet

  Privacyverklaring & Cookiewet

  Privacyverklaring

  Massagepraktijk Leppers Massagepraktijk Leppers, gevestigd aan Sportlaan 7 Veenendaal, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

  Contactgegevens:
  http://www.massagepraktijkleppers.nl/ Sportlaan 7 Veenendaal 0611608552

  Persoonsgegevens die wij verwerken
  Massagepraktijk Leppers verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  – Voor- en achternaam

  – Geboortedatum

  – Adresgegevens

  – Telefoonnummer

  – E-mailadres

  Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
  Massagepraktijk Leppers verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

  – Gezondheid

  – Gegevens van personen jonger dan 16 jaar Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via kirstenleppers@hotmail.com, dan verwijderen wij deze informatie.

  – Burgerservicenummer (BSN)

  Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
  Massagepraktijk Leppers verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  – Het afhandelen van jouw betaling

  – Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

  Geautomatiseerde besluitvorming
  Massagepraktijk Leppers neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Massagepraktijk Leppers) tussen zit.

  Massagepraktijk Leppers gebruikt de volgende computerprogramma: Informer. In verband met de administratieve afhandeling van Massagepraktijk Leppers.

  Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
  Massagepraktijk Leppers bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de  persoonsgegevens: 2 jaar

  Delen van persoonsgegevens met derden
  Massagepraktijk Leppers verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

  Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
  Massagepraktijk Leppers gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

  Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
  Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Massagepraktijk Leppers en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar kirstenleppers@hotmail.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Massagepraktijk Leppers wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

  Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

  Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
  Massagepraktijk Leppers neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@massagepraktijkleppers.nl

  Reacties uitgeschakeld voor Privacyverklaring & Cookiewet
 • Reserveren & Contact

  Reserveren & Contact

  Reserveren kunt u via e-mail en telefoon:

  • Massagepraktijk Leppers
  • Kirsten van den Bos – Leppers
  • Praktijkadres: Sportlaan 7/9, Veenendaal (Bij La Vita lifestyleclub ma- di- do- vrijdagen)
   Scheepjeshof 134/136 3901 CX Veenendaal (Bij fysiopraktijk Scheepjeshof op de woensdagen)
  • Beide locaties zijn toegankelijk met de auto, wachtruimte is aanwezig en toegankelijk voor minder validen.
  • E-mailadres: info@massagepraktijkleppers.nl
  • Telefoon: 06-11608552
  • KvK: 63046113
  • BTW nr.: NL002333505B95
  Annuleren

  U kunt uw afspraak kosteloos annuleren of verzetten tot 24 uur voor de gereserveerde tijd. Uiteraard stellen wij het op prijs als u uw reservering ruim van te voren annuleert i.v.m. onze planning.

  Wilt u de afspraak binnen 24 uur voor de gereserveerde tijd nog afbellen, verzetten of komt u niet op de afspraak, dan brengen wij de kosten van de afspraak in rekening.

  Beroepsvereniging CAT level 3

  Ik ben aangesloten bij de beroepsvereniging CAT vergoedbaar en Complementaire kwaliteitstherapeuten, op dit moment ben ik level 3. Kijk bij ‘Prijslijst’ of jij in aanmerking komt voor een vergoeding van mijn behandelingen.

  Ik val als CAT-therapeut onder Wkkgz-klachtrecht en tuchtrecht bij de Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten (GAT). GAT is een rijks erkende en volledig onafhankelijke Wkkgz geschillencommissie. Voor meer informatie over mijn klachtenregeling zie: https://gatgeschillen.nl/

  Ik werk als CAT-therapeut volgens de richtlijnen van de GAT-beroepscode ook ben ik aangesloten bij beroepsvereniging complementaire kwalitetisterapeuten . Voor meer informatie zie:
  https://gatgeschillen.nl/beroepscode/
  https://kwaliteitstherapeuten.nl/
  CATvergoedbaar | Vergoedbare CAT-therapeuten

   

   

  Reacties uitgeschakeld voor Reserveren & Contact
 • Covid 19, privacy en cookie

  Covid-19 maatregelen, Privacyverklaring & Cookiewet

  Covid-19 virus

  Geachte heer / mevrouw,

  Het Covid-19 (Corona) virus houdt iedereen bezig.

  Zoals u wellicht al vernomen heeft zullen wij vanaf 11 mei open gaan. We maken alleen afspraken met mensen waarvan we met vrij grote zekerheid weten dat ze gezond zijn en dat ze niet vallen onder de risicogroepen zoals gedefinieerd door het RIVM.

  U kunt geen afspraak maken als u behoort tot de groep kwetsbare mensen zoals gedefinieerd door de RIVM.
  Kwetsbare personen of mensen met een zwakke gezondheid zijn mensen van 70 jaar en ouder en mensen die een van deze aandoeningen hebben:

  –  afwijkingen en functiestoornissen van de luchtwegen en longen;
  –  chronische hartaandoeningen;
  –  diabetes mellitus (suikerziekte);
  –  ernstige nieraandoeningen die leiden tot dialyse of niertransplantatie;
  – verminderde weerstand tegen infecties:
  – door medicatie voor auto-immuunziekten,
  – na orgaantransplantatie,
  – bij hematologische aandoeningen (bloedziekten),
  – bij aangeboren of op latere leeftijd ontstane afweerstoornissen waarvoor behandeling nodig is,
  – bij chemotherapie en/of bestraling van kankerpatiënten;
  – een hiv-infectie (in overleg met behandelaar).

  U kunt geen afspraak maken als u (of een huisgenoot) één van onderstaande klachten heeft:

  a. (neus)verkoudheid
  b. hoesten, kuchen of niezen
  c. loopneus
  d. keelpijn
  e. verhoging (= tot 38 graden) of koorts (> 38 graden) f. kortademigheid
  g. hoofdpijn
  h. branderige ogen
  i. moeheid
  j. je ziek voelen
  k. diarree

  Pas nadat u 24 uur klachtenvrij bent kunt u een afspraak maken.

  Mocht u zich niet prettig voelen om uw gemaakte dan wel bestaande afspraak na te komen, dan hebben wij er uiteraard onder de gegeven omstandigheden alle begrip voor.

  Aanvullende maatregelen in onze praktijk Wat vragen we van u?

  –  Algemeen geldt: geen handen schudden, handen wassen, hoesten en niezen in de ellenboog en gebruik van papieren zakdoekjes.
  –  Kom niet te vroeg, dus liefst vlak voor de afspraaktijd bij ons binnen.
  –  Kom alleen, het aantal personen in de praktijk houden wij graag beperkt.
  –  Bij binnenkomst wast u op de daarvoor aangewezen plaats de handen (of gebruikt de handalcohol)
  –  Houd 1.5 meter afstand van elkaar.
  –  Probeer als het mogelijk is zo min mogelijk deurkrukken, tafeloppervlakken en stoelen aan te raken met uw handen.
  –  Houdt u er rekening mee dat de toiletten tijdelijk gesloten zijn.
  –  Twijfelt u over uw gezondheid op de dag van de afspraak? Neem dan voor de afspraak telefonisch contact met ons op om te overleggen of uw afspraak kan doorgaan.
  –  Betaling vindt bij voorkeur plaats via een Tikkie ·  Geannuleerde afspraken vanwege gezondheidsoverwegingen zullen wij uiteraard niet in rekening brengen.
  –  Volg de instructies van de masseur altijd op.
  –  We hopen op uw begrip dat als gevolg van deze situatie uw afspraak wellicht later plaatsvindt dat u had gehoopt.

  Onze voorzorg maatregelen:

  –  De masseur heeft geen ziekteverschijnselen.
  –  Wij geven geen hand bij binnenkomst.
  – Na iedere cliënt reinigen en desinfecteren we alle vervuilde oppervlakken en ruimtes waar u bent geweest.
  – We ventileren de behandelkamer.
  –  We plannen meer tijd voor de afspraken om bovenstaande voorzorgsmaatregelen mogelijk te maken.

  Wij kijken wij er naar uit om u weer van dienst te zijn zoals u dat van ons gewend bent. We zullen u over de verdere ontwikkelingen blijven informeren.

  Blijf gezond!


  Privacyverklaring

  Massagepraktijk Leppers Massagepraktijk Leppers, gevestigd aan Sportlaan 7 Veenendaal, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

  Contactgegevens:
  http://www.massagepraktijkleppers.nl/ Sportlaan 7 Veenendaal 0611608552

  Persoonsgegevens die wij verwerken
  Massagepraktijk Leppers verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  – Voor- en achternaam

  – Geboortedatum

  – Adresgegevens

  – Telefoonnummer

  – E-mailadres

  Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
  Massagepraktijk Leppers verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

  – Gezondheid

  – Gegevens van personen jonger dan 16 jaar Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via kirstenleppers@hotmail.com, dan verwijderen wij deze informatie.

  – Burgerservicenummer (BSN)

  Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
  Massagepraktijk Leppers verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  – Het afhandelen van jouw betaling

  – Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

  Geautomatiseerde besluitvorming
  Massagepraktijk Leppers neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Massagepraktijk Leppers) tussen zit.

  Massagepraktijk Leppers gebruikt de volgende computerprogramma: Informer. In verband met de administratieve afhandeling van Massagepraktijk Leppers.

  Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
  Massagepraktijk Leppers bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de  persoonsgegevens: 2 jaar

  Delen van persoonsgegevens met derden
  Massagepraktijk Leppers verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

  Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
  Massagepraktijk Leppers gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

  Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
  Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Massagepraktijk Leppers en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar kirstenleppers@hotmail.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Massagepraktijk Leppers wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

  Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

  Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
  Massagepraktijk Leppers neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@massagepraktijkleppers.nl

  Reacties uitgeschakeld voor Covid-19 maatregelen, Privacyverklaring & Cookiewet
 • Prijslijst

  Prijslijst

  Sportmassage / ontspanningsmassage

  • 25 minuten            € 35,-
  • 50 minuten            € 60,-
  • 75 minuten            € 95,- 

  Fybromassage / triggerpoint therapie (vergoedbaar)

  • 25 minuten            € 35,-
  • 50 minuten            € 60,-
  • 75 minuten            € 95,-            

  Dry Needling (eventueel in combinatie met massage)

  • Prijs vanaf €5,- (bij massage behandeling)
  • Prijs vanaf € 20,- (zonder massage behandeling)

  Elastisch Tapen

  • Prijs vanaf €15,- (in overleg)

  • Ik ben aangesloten bij de beroepsvereniging CAT, level 3. Kom jij in aanmerking voor een vergoeding van de behandeling? Kijk op
   https://catcomplementair.nl/vergoeding-zorgverzekeraars/
  • Ik werk met de volgende prestatiecodes  =
   24102 Shiatsu | Massage therapie

  Reacties uitgeschakeld voor Prijslijst
 • Behandelingen

  Triggerpoint Therapie

  Wat zijn triggerpoints?

  Triggerpoints staan bekend als spierknopen. Het zijn zeer lokale verkrampingen in spieren waar als gevolg van een gebrek aan doorbloeding en zuurstof een overgevoelige plek ontstaat. Van buitenaf zijn deze spierknopen voelbaar als pijnlijke harde bobbeltjes of strengetjes. Wanneer je er flinke druk opgeeft, kan dit een uitstralende pijn opwekken in een ander deel van het lichaam. Triggerpoints kunnen in alle spieren in het lichaam ontstaan, en altijd op vaste plaatsen. Namelijk daar waar het zenuwstelsel informatie op de spier overbrengt. Vaak is de oorzaak overbelasting, stress of een slechte houding, maar ook een val of ongeluk, te weinig beweging of slechte voeding kunnen leiden tot het ontstaan.

  Hoe ontstaan triggerpoints?

  Triggerpoints ontstaan door overbelasting van de spier. Dit kan door te lang of te zwaar aanspannen van de spieren, door een trauma, ongeluk of door stress ontstaan.

  Het uitstralingsgebied

  Elk triggerpoint heeft een specifiek pijnuitstralingsgebied dat in veel gevallen een ander gebied bestrijkt dan de plek van het triggerpoint zelf. Een triggerpoint in de kleine bilspier, veroorzaakt een pijn die uitstraalt tot in de enkel. En veel spanning in de monnikskapspier, kan leiden tot hoofdpijn (zie plaatje). Ook kan het voorkomen dat uw therapeut een spier bij uw schouderblad behandelt, terwijl u dit in de uw arm voelt. Elk triggerpoint heeft dus een uniek pijnpatroon dat soms totaal andere lichaamsdelen bestrijkt. Door deze kennis blijken een hoop “vage” pijnklachten nu wel verklaarbaar en behandelbaar.

  Reacties uitgeschakeld voor Triggerpoint Therapie
 • Behandelingen

  Bindweefselmassage

  Bindweefselmassage


  Hoe werkt een Bindweefselmassage?

  Een bindweefselmassage wordt toegepast, het woord zegt het al, op de bindweefsellaag van het lichaam. Deze laag bevindt zicht tussen de spieren en de huid. Door de werking op het bindweefsel en de reflexzones op de rug valt deze massage onder de reflexzone massage. Bij een reflexzone massage wordt ervan uit gegaan dat er zich op het lichaam zones bevinden die in verbinding staan met organen, klieren en andere lichaamsdelen. Door het stimuleren van deze zones wordt het corresponderende orgaan gestimuleerd en zullen blokkades verdwijnen.

  De behandeling

  Een behandeling met deze technieken duurt gemiddeld 10 – 45 minuten, Afhankelijk van de aard en de ernst van het probleem. Samen met de cliënt wordt een behandelplan op gesteld. In de praktijk worden meerdere behandelingen gegeven, verspreid over enkele weken. De directe reactie van een cliënt op een behandeling/ massage is zeer belangrijk. Reacties in de lichaamsdelen/ segmenten volgen binnen enkele uren na de behandeling. Door de massagegrepen worden de huid en het bindweefsel gestimuleerd. Daardoor neemt de doorbloeding van het behandelde weefsel toe en verbetert de staat van bindweefsel.

  De zenuwuiteinden die in de huid en het bindweefsel liggen, krijgen door de massage een prikkel. De bindweefselmassage is vooral nuttig bij langdurende symptomen na een overprikkeling van een orgaan. Deze prikkel kan ook effect hebben op andere delen van het lichaam.

  Welke klachten kan je o.a. behandelen met bindweefselmassage?

  Hoofdpijn en migraine
  Buik- en borstkas aandoeningen
  Maag- en darmaandoeningen
  Doorbloedingsstoornissen
  Chronische verkoudheid
  Aandoeningen aan het bewegingsapparaat
  Gewrichtsproblemen
  Slapeloosheid
  Striae
  Acne en littekens

  Reacties uitgeschakeld voor Bindweefselmassage
 • Behandelingen

  Cupping Therapie

  Cupping Therapie

  Tijdens Cupping Therapie wordt de cupping therapie therapeutisch ingezet om spanning in de spieren te verminderen, spierknopen te verminderen en voor de behandeling van het bindweefsel (fascia). Bovenop, en op de spier wordt het bindweefsel gestimuleerd door het vacuüm trekken van de cup. Hierdoor wordt het onderliggende (spier)gebied stevig doorbloedt, waardoor afvalstoffen afgevoerd kunnen worden.

  Doordat de behandelde spier en huid goed doorbloed raken, wordt het voor het lichaam makkelijker om de afvalstoffen af te voeren. Door het stimuleren van het bindweefsel verzacht de spierknoop waarna deze uiteindelijk zal verdwijnen.

  Bij welke klachten kan je gebruik maken van Cupping Therapie?

  Nekklachten
  Hoofdpijnklachten
  Migraine
  Schouderklachten
  Rugklachten
  Armklachten
  Blessures
  Fibromyalgie klachten
  Triggerpoints
  Bindweefsel klachten
  Spierklachten
  Spierknopen

  Reacties uitgeschakeld voor Cupping Therapie
 • Behandelingen

  Sportmassage

  Deze massage vorm is geschikt voor iedereen, zowel voor de sporter als niet-sporter. Iedereen is in beweging en heeft daardoor in meer of mindere mate last van stijve spieren of spierpijn. Sportmassage werkt preventief om blessures te voorkomen, deze massage kan op verschillende manieren worden gegeven:

  Stimulerende massage (Préactiviteitsmassage)
  Deze manier van massage gaat vooraf een sportbeoefening zelf.
  – De massage dient om een goede doorbloeding te krijgen van de spieren.
  – De spieren worden voorbereid voor de komende inspanning.
  Stimulerende massage kan het beste ongeveer een half uur tot 20 minuten voor de warming-up en wedstrijd worden gegeven, maar kan en mag een warming-up niet vervangen.

  Sederende massagePost-activiteitsmassage (Post-activiteitsmassage)
  Deze manier van massage wordt na een wedstrijd of training gegeven.
  – Het doel is vooral een versnelde afvoer van afvalstoffen te bewerkstelligen en een ontwatering van de spieren.
  – Hiermee wordt het herstel bevorderd en eventuele vermoeidheid en spierpijn voorkomen, verminderd of weggenomen.

  Wat doet de sportmassage?

  Effecten van een stimulerende massage:

  • doorbloeding van een spier(groep) verbeteren
  • verbeteren van de stofwisseling
  • spiertonus verhogen

  Effecten van een sederende (ontspannende) massage:

  • ontspanning
  • afvalstoffen afvoeren
  • ontwateren
  • spiertonus verlagen
  • spierverhardingen bestrijden
  Reacties uitgeschakeld voor Sportmassage
 • Behandelingen

  Elastisch Tapen

  Elastisch Tapen

   

  Wat is Elastisch tapen?

  De Elastische tape heeft een andere werking dan de ‘standaard’ witte sportmassage tape.
  Door het gebruik van de Elastische tape bent u weer sneller in beweging door een versnelling in het herstelproces.

  De tape blijft gemiddeld 3 tot 4 dagen zitten, douchen en zwemmen is mogelijk.

  Daarnaast is de Elastische tape makkelijk te verwijderen van de huid en laat geen lijm op het lichaam achter.

  Deze Elastische tape technieken zijn toe te passen bij pijnklachten, maar ook te gebruiken bij houding correctie.

  Wanneer gebruik je Elastische tape?

  Pijnklachten gewrichten.
  Hooikoorts klachten.
  Houding correcties.
  Litteken behandeling.
  Menstruatie klachten.
  Hoofdpijn klachten.
  RSI klachten / tenniselleboog.
  Bindweefsel klachten.
  Verminderen van ontstekingen en blauwe plekken.
  Ondersteunen van gewrichten.
  Vochtophopingen.
  Rugpijn.
  Hoofdpijn.
  Overige pijnklachten.

  De tape heeft een liftende werking op de opperhuid, waardoor er ruimte ontstaat. Verschillende effecten kunnen bereikt worden door de plakrichting van de tape op de huid, spierspanning kan verminderd of juist versterkt worden.

  De tape heeft tevens een zeer positief effect bij kneuzingen, oedemen, zwellingen en bloeduitstortingen. Deze herstellen ongeveer 2 tot 3 keer sneller door de toegenomen bloeddoorstroming en lymfe afvoer.

  Reacties uitgeschakeld voor Elastisch Tapen
 • Behandelingen

  Ontspanningsmassage

  Een ontspanningsmassage

  Om echt een volledige ontspanning te ervaren, adviseren wij u om een uur te reserveren. Een ontspanningsmassage bestaat uit een ontvangst met intake gesprek en een massage van rug, schouders, nek, armen, handen, benen en voeten. Natuurlijk is het ook mogelijk om een deelmassage te krijgen, voor bijvoorbeeld de rug of benen. 

  Wat houdt een ontspanningsmassage in?

  Een ontspanningsmassage is een rustige, zachte massage, gericht op het ontspannen van uw lichaam en geest. We maken vooral gebruik van lange, rustige strijkingen. Door een rustige, niet heel diepe behandeling, prikkelen we de lange spiervezels. Dit brengt ontspanning op de spieren. Daarbij werken we met verwarmde olie, wat een warm en behaaglijk gevoel geeft. Een ontspanningsmassage zorgt ervoor dat u lichamelijk en geestelijk in balans blijft.

  N.B.: sommigen voelen zich na de massage direct een stuk fitter, maar het kan voorkomen dat u zich na de massage nog wat moe of loom voelt. Het effect van de massage bemerkt u dan pas later.

  Reacties uitgeschakeld voor Ontspanningsmassage