Covid 19, privacy en cookie

Covid-19 maatregelen, Privacyverklaring & Cookiewet

Covid-19 virus

Geachte heer / mevrouw,

Het Covid-19 (Corona) virus houdt iedereen bezig.

Zoals u wellicht al vernomen heeft zullen wij vanaf 11 mei open gaan. We maken alleen afspraken met mensen waarvan we met vrij grote zekerheid weten dat ze gezond zijn en dat ze niet vallen onder de risicogroepen zoals gedefinieerd door het RIVM.

U kunt geen afspraak maken als u behoort tot de groep kwetsbare mensen zoals gedefinieerd door de RIVM.
Kwetsbare personen of mensen met een zwakke gezondheid zijn mensen van 70 jaar en ouder en mensen die een van deze aandoeningen hebben:

–  afwijkingen en functiestoornissen van de luchtwegen en longen;
–  chronische hartaandoeningen;
–  diabetes mellitus (suikerziekte);
–  ernstige nieraandoeningen die leiden tot dialyse of niertransplantatie;
– verminderde weerstand tegen infecties:
– door medicatie voor auto-immuunziekten,
– na orgaantransplantatie,
– bij hematologische aandoeningen (bloedziekten),
– bij aangeboren of op latere leeftijd ontstane afweerstoornissen waarvoor behandeling nodig is,
– bij chemotherapie en/of bestraling van kankerpatiënten;
– een hiv-infectie (in overleg met behandelaar).

U kunt geen afspraak maken als u (of een huisgenoot) één van onderstaande klachten heeft:

a. (neus)verkoudheid
b. hoesten, kuchen of niezen
c. loopneus
d. keelpijn
e. verhoging (= tot 38 graden) of koorts (> 38 graden) f. kortademigheid
g. hoofdpijn
h. branderige ogen
i. moeheid
j. je ziek voelen
k. diarree

Pas nadat u 24 uur klachtenvrij bent kunt u een afspraak maken.

Mocht u zich niet prettig voelen om uw gemaakte dan wel bestaande afspraak na te komen, dan hebben wij er uiteraard onder de gegeven omstandigheden alle begrip voor.

Aanvullende maatregelen in onze praktijk Wat vragen we van u?

–  Algemeen geldt: geen handen schudden, handen wassen, hoesten en niezen in de ellenboog en gebruik van papieren zakdoekjes.
–  Kom niet te vroeg, dus liefst vlak voor de afspraaktijd bij ons binnen.
–  Kom alleen, het aantal personen in de praktijk houden wij graag beperkt.
–  Bij binnenkomst wast u op de daarvoor aangewezen plaats de handen (of gebruikt de handalcohol)
–  Houd 1.5 meter afstand van elkaar.
–  Probeer als het mogelijk is zo min mogelijk deurkrukken, tafeloppervlakken en stoelen aan te raken met uw handen.
–  Houdt u er rekening mee dat de toiletten tijdelijk gesloten zijn.
–  Twijfelt u over uw gezondheid op de dag van de afspraak? Neem dan voor de afspraak telefonisch contact met ons op om te overleggen of uw afspraak kan doorgaan.
–  Betaling vindt bij voorkeur plaats via een Tikkie ·  Geannuleerde afspraken vanwege gezondheidsoverwegingen zullen wij uiteraard niet in rekening brengen.
–  Volg de instructies van de masseur altijd op.
–  We hopen op uw begrip dat als gevolg van deze situatie uw afspraak wellicht later plaatsvindt dat u had gehoopt.

Onze voorzorg maatregelen:

–  De masseur heeft geen ziekteverschijnselen.
–  Wij geven geen hand bij binnenkomst.
– Na iedere cliënt reinigen en desinfecteren we alle vervuilde oppervlakken en ruimtes waar u bent geweest.
– We ventileren de behandelkamer.
–  We plannen meer tijd voor de afspraken om bovenstaande voorzorgsmaatregelen mogelijk te maken.

Wij kijken wij er naar uit om u weer van dienst te zijn zoals u dat van ons gewend bent. We zullen u over de verdere ontwikkelingen blijven informeren.

Blijf gezond!


Privacyverklaring

Massagepraktijk Leppers Massagepraktijk Leppers, gevestigd aan Sportlaan 7 Veenendaal, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
http://www.massagepraktijkleppers.nl/ Sportlaan 7 Veenendaal 0611608552

Persoonsgegevens die wij verwerken
Massagepraktijk Leppers verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Geboortedatum

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Massagepraktijk Leppers verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

– Gezondheid

– Gegevens van personen jonger dan 16 jaar Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via kirstenleppers@hotmail.com, dan verwijderen wij deze informatie.

– Burgerservicenummer (BSN)

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Massagepraktijk Leppers verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van jouw betaling

– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Geautomatiseerde besluitvorming
Massagepraktijk Leppers neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Massagepraktijk Leppers) tussen zit.

Massagepraktijk Leppers gebruikt de volgende computerprogramma: Informer. In verband met de administratieve afhandeling van Massagepraktijk Leppers.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Massagepraktijk Leppers bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de  persoonsgegevens: 2 jaar

Delen van persoonsgegevens met derden
Massagepraktijk Leppers verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Massagepraktijk Leppers gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Massagepraktijk Leppers en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar kirstenleppers@hotmail.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Massagepraktijk Leppers wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Massagepraktijk Leppers neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@massagepraktijkleppers.nl

Reacties uitgeschakeld voor Covid-19 maatregelen, Privacyverklaring & Cookiewet